TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI THẢO SỰ KIỆN TẠI CENTER HOTEL BẮC NINH

Tổ chức hội nghị hội thảo đoàn CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VIỆT NÉT ngày 20.06.2017
Quy mô: 35 khách - Phòng họp: Phòng Hội nghị Charm I
Nội dung: Hội xu thế công nghệ, giải pháp tổng thể, tối ưu của Autodesk cho ngành nhựa và khuôn mẫu

Terms   Privacy policy    Tu Son Luxury Hotel © 2016   Designed By VNT Tech,. JSC