TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI THẢO SỰ KIỆN TẠI CENTER HOTEL BẮC NINH

Tổ chức hội nghị hội thảo đoàn Công ty CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HẢI PHÒNG ngày 30.09-01.10-02.10.2017
Quy mô: 70 khách - Phòng họp: Phòng Hội nghị Charm I
Nội dung: Đào tạo và bán hàng hiệu quả trên Internet.Terms   Privacy policy    Tu Son Luxury Hotel © 2016   Designed By VNT Tech,. JSC