TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI THẢO SỰ KIỆN TẠI CENTER HOTEL BẮC NINH

Tổ chức hội nghị hội thảo đoàn Công ty chứng nhận kỹ thuật ngày 12 – 13.10.2017
Quy mô: 40 khách - Phòng họp: Phòng Hội nghị Charm I
Nội dung: Đào tạo và cấp chứng nhận về hệ thống quản lý cấp quốc gia và quốc tế. Chia sẻ các kỹ năng đánh giá chuyên nghiệp và cải thiện việc đánh giá nhằm thu được hiệu quả cao hơn. Terms   Privacy policy    Tu Son Luxury Hotel © 2016   Designed By VNT Tech,. JSC